PENGUMUMAN PENTING

JJom tambah saya sebagai rakan anda di akaun pemuka facebook baru saya, Rezza Khanafiah II. Segala pertanyaan masalah agama dan motivasi, perkongsian, rencah kehidupan sebagai pengganti laman blog ini. Banyak perkongsian di sana.

Terima Kasih (^_^)

Para Pengikut

Khamis, Februari 5

Citra Politik Islam dan Demokrasi Negara

Ustaz tahukan apa yang berlaku di Perak sekarang?

“Ana bukan apa ustaz, ana cukup berang dengan pihak berkepentingan peribadi.Sudah jelas pelbagai isu yang di mainkan, dan ana percaya ini adalah satu konspirasi mereka untuk menjatuhkan kerajaan negeri sedia ada?”Ujar teman yang Nampak seoalah-olah cukup marah dengan apa sedang berlaku sekarang.

“Kita perlu sedar, mungkin di sana ada hikmah disebalik apa yang berlaku.Mungkin Allah Taala ingin menguji sejauh mana kekuatan mereka yang selama ini berjuang di atas tiket Islam”

“Kita perlu sedar juga, sejarah telah mengajar kita, bagaimana jatuh bangun sebuah perjuangan bermula pada zaman insane pertama Nabi Adam as sehinggalah era umat akhir zaman ini, mereka tidak sirna dari ujian, mereka tahu ini adalah suatu komunikasi Tuhan kepada kita sebagai hamba-Nya.Mereka tetap sahaja sabar dan redha dengan apa berlaku dan mereka tahu akan sampai satu saat kemenangan tetap menyebelahi Islam”Tambah penulis, yang agak terkesima dengan perubahan sikap teman itu.

“Perjuangan adalah lebih manis setelah mana para pendokongnya terlebih dahulu merasai kesulitan serta kesusahan dalam mengerakkan wadah perjuangan suci ini.Teruskan bekerja dan berdoa kepada Maha Mengetahui semoga kerja-kerja Islam ini dipermudahkan, dan akhirnya berserah sahaja pada ketentuan qada’ dan qadar-Nya”Penulis cuba meyakinkan teman.

Penulis juga tidak sunyi dari mengikuti perkembangan semasa yang berlaku di tanah air khususnya citra warna-warni politik negara, yang mana saban hari dan ketika keadaannya menjadi semakin meruncing.Mungkin sahaja teman penulis itu, mudah untuk mengatakan semua ini kerakusan tangan-tangan mereka yang tidak bertanggunjawab, namun penulis lebih suka melihat kejadian ini, tidak ubah sepersis apa yang berlaku pada era para anbia’ terdahulu barsama-sama dengan para pengikut yang setia.Lihat sahajalah mereka juga, ada yang sampai dibunuh dan ada jua mereka yang tidak tahan dengan tekanan berubah haluan perjuangan.Namun kita dapati mereka yang benar-benar jujur dalam perjuangan akan merasai nikmat dan erti sebuah kehidupan.

“Aku mesti habiskan sisa-sisa perjuangan aku di sini secepat mungkin, mereka sedang memerlukan khidmatku”Bisik hati kecil penulis.

Cabaran Islam Dalam Dunia Politik

Pandangan Umum khususnya golongan liberal tentang Islam dengan wajahnya yang keras, penuh pemaksaan, dan anti-toleransi tampaknya tidak dapat lagi dibendung dan dipertahankan bagi kehidupan kita sekarang ini yang semakin menuntut keterbukaan dalam berhujah, toleransi, dan persamaan hak antara kaum.Begitu juga, wajah Islam yang lusuh, terkebelakang, dan jumud sudah tidak lagi memiliki tempat dalam kehidupan moden yang semakin menuntut adanya rasional dan pragmatik dalam setiap bidang kehidupan.

Islam yang diperlukan untuk kehidupan kita sekarang dan di masa-masa mendatang adalah Islam yang mampu memberikan jawapan terhadap pelbagai persoalan umatnya, baik pada haraki individu, masyarakat, mahupun negara.Persoalan-persoalan yang dihadapi kaum muslim sekarang ini, sudah tentu berbeza dengan persoalan-persoalan yang dihadapi kaum muslim sepuluh tahun, seratus tahun, apatah lagi seribu empat ratus tahun yang lampau.

Kita haruskan selalu memiliki perspektif baru dalam melihat pelbagai persoalan yang kita hadapi.Sebagaimana kaum muslim masa silam melihat segala persoalan dari perspektif mereka, kita juga dituntut untuk melihat persoalan yang kita hadapi mengikut perspektif kita sendiri namun masih lagi terpimpin dan terjaga.Penyelesaian persoalan-persoalan masa kini dengan solusi-solusi masa silam hanya akan membuat kita lebih memahami dan terbuka menerima keadaan,serta jauh dari terkapai-kapai dalam dunia di mana kita hidup.Inilah sumber dari banyak kontradiksi yang akhir-akhir ini sering kita lihat.

Sejak era kebangkitan Islam yang bermula lebih dari seabad silam, pelbagai persoalan menyangkut kehidupan kaum muslim telah dibincangkan.Penulis melihat, paling tidak, ada satu agenda utama yang menjadi payung bagi persoalan-persoalan yang dibahas oleh para cendikiawan dan intelektual muslim selama ini, iaitu agenda politik.

Agenda politik, apa yang dimaksudkan dengan agenda ini adalah sikap politik kaum muslim dalam melihat sistem pemerintahan yang berlaku.Secara teologi, persoalan ini boleh dikatakan sudah selesai, khususnya setelah para intelektual muslim, semacam Ali Abd el Raziq, Ahmad Khalafallah (Mesir), Mahmud Taleqani (Iran), menganggap persoalan tersebut sebagai persoalan ijtihad yang diserahkan sepenuhnya kepada kaum muslim dalam system demokrasi.

Pilihan terhadap pembentukan negara, apakah republik, kerajaan beraja, semi-kerajaan, parlementer, dan sebagainya, adalah bersifat pilihan manusiawi, dan bukan pilihan Ilahi.Umat Islam lebih mengetahui urusan dunia mereka, sepersis perkara yang dikatakan oleh Nabi Muhammad:

kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian”.

Dan kerana urusan politik adalah urusan dunia, maka menjadi hak kaum muslim untuk mengaturnya sendiri mengikut acuan yang telah ditinggalkan oleh dasar utusan teragung.Tidak ada satu ayat pun di dalam el Quran yang mewajibkan mereka menentukan satu bentuk atau sistem politik tertentu.Cuma, Allah Taala hanya mengisyaratkan perlunya memiliki satu pentadbiran yang jujur dan adil.Dalam dunia politik, sistem demokrasi yang kini adalah dianggap sebagai satu wadah atau alternatif terbaik dari sistem politik yang pernah ada yang mana ditentukan oleh rakyat.

ISLAM menolak segala bentuk kekerasan, mencintai perdamaian dan keadilan, dan mengajarkan nilai-nilai keutamaan, iaitu menghormati kehidupan dan martabat manusia.Apatah lagi ini tidak terlepas dari konteks psikologi yang menyertainya, iaitu pasca peristiwa WTC 11 September 2001 yang mempengaruhi citra warna-warni Islam secara negatif.Jaringan Al Qaeda pimpinan Osama bin Laden dituduh disebalik keganasan yang mengerikan itu.Inilah yang menyebabkan Amerika memiliki alasan untuk menyerbu dan lantas menguasai bumi Afganistan.Mendesak kubu kuat Taliban itu yang melindungi Osama agar mengakui secara paksa di atas keganasan yang berlaku itu.


Demokrasi atau Korupsi Yang Terancang

Pertanyaan yang tersisa adalah, apakah upaya perdamaian tersebut benar-benar menuju perdamaian sejati atau masih menyisihkan trauma pada pihak masing-masing, bom jangka ini dapat meletup kembali?

Demokrasi sering diertikan sebagai penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia, kematangan dalam pengambilan keputusan dan persamaan hak didepani oleh hukum.Dari sini kemudian muncul unit-unit demokrasi, seperti egalite (persamaan), equality (keadilan), liberty (kebebasan), human right (hak asasi manusia), dan sebagainya.

Dalam tradisi Barat, demokrasi didasarkan pada penekanan bahwa rakyat seharusnya menjadi “pemerintah” bagi dirinya sendiri, dan wakil rakyat seharusnya menjadi pengendali yang bertanggungjawab atas tugasnya.Kerana alasan inilah, maka lembaga legislatif di dunia Barat menganggap hal ini sebagai suatu fungsi untuk mengekalkan kemandirian pemerintahan yang logikal dalam memperjuangkan demokrasi bersih.Lembaga legislatif benar-benar menjadi wakil rakyat dan berfungsi sebagai agen rakyat yang aspiratif dan distributif.Keberadaan wakil rakyat didasarkan atas pertimbangan, bahawa tidak mungkin semua rakyat dalam suatu negara mengambil keputusan tanpa wujud kemudahan kerana jumlahnya yang terlalu besar.Oleh sebab itu kemudian dibentuk dewan perwakilan.Di sini lantas prinsip amanah dan tanggungjawab (credible and accountable) menjadi kewajipan bagi setiap anggota dewan. Sehingga jika ada tindakan pemerintah yang cenderung mengabaikan hak-hak politik rakyat, maka harus segera ditegur secara berhikmah dan para pemimpin ini harus berlapang dada menerima apa sahaja pandangan mereka.Itulah perlunya perwakilan rakyat yang kuat untuk mengimbangi kuasa pemerintah.

Secara normatif, Islam menekankan pentingnya ditegakkan konsep “mar ma’ruf nahi munkar” untuk semua orang, baik individu, anggota masyarakat mahupun sebagai pemimpin negara.Doktrin tersebut merupakan prinsip Islam yang harus ditegakkan dimana pun dan bila sahaja, supaya dapa mewujudkan masyarakat yang aman dan sejahtera.

Nah, bagaimanakah konsep demokrasi Islam itu sebenarnya?Jika secara normatif Islam memiliki konsep demokrasi yang tercermin dalam prinsip dan unit-unit demokrasi, bagaimana realiti politik Islam di negara-negara Islam?Bagaimana dengan pengalaman demokrasi di negara-negara Islam?Penulisan ini ingin mengkaji demokrasi dalam perspektif Islam dari aspek elemen-elemen pokok yang dikategorikan sebagai bahagian terpenting dalam menegakkan demokrasi, dan hubungannya dengan realiti demokrasi dalam negara yang diperintah majoriti orang Islam.

Pertama:Syura (perbincangan):

merupakan suatu prinsip tentang cara pengambilan keputusan yang secara eksplisit sepertimana ditegaskan di dalam el Quran.

Allah Taala berfirman;“Maka disebabkan rahmat dari Allah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka.Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu.Kerana itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah (berbincanglah) dengan mereka dalam urusan itu.Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah.Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal (kepada-Nya)” Ali Imran (3:159)

Jelas bahwa musyawarah sangat diperlukan sebagai bahan pertimbanagan dan tanggungjawab bersama di dalam setiap mengeluarkan sebuah keputusan.Justeru itu, maka setiap keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah akan menjadi tanggungjawab bersama.Sikap musyawarah juga merupakan bentuk dari pemberian penghargaan terhadap orang lain kerana pendapat-pendapat yang disampaikan menjadi pertimbangan bersama.

Kedua; el ‘adalah (keadilan):

ertinya dalam menegakkan hukum termasuk rekrutmen dalam berbagai jabatan pemerintahan harus dilakukan secara adil dan bijaksana.Tidak boleh kolusi dan nepotis.Pentingnya menegakan keadilan dalam sebuah pemerintahan ini sepertimana ditegaskan oleh Allah Taala dalam beberapa ayat-ayat Quran;

Allah Taala berfirman;“ Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu daoat mengambil pelajaran”an Nahl (16:90)

Ketiga; el Musawah (kesejajaran):

ertinya tidak ada pihak yang merasa lebih tinggi daripada yang lain sehingga dapat memaksakan mengikuti kehendaknya.Pemimpin tidak boleh memaksa kehendaknya dituruti oleh rakyat, berlaku otoriter dan eksploitatif.Kesejajaran ini penting dalam suatu pemerintahan demi menghindari dari hegemoni penguasaan ke atas rakyat.

Dalam perspektif Islam, pemerintah adalah mereka atau institusi yang diberi mandat dan kepercayaan oleh rakyat melalui pilihanraya yang jujur dan adil untuk melaksanakan serta menegakkan peraturan dan undang-undang yang telah diluluskan atau yang sedia ada.Oleh sebab itu pemerintah memiliki tanggungjawab besar terhadap rakyat, dan demikian juga kepada Tuhan.Dengan itu, pemerintah harus amanah, memiliki sikap dan perilaku yang dapat dipercaya, jujur dan adil.Sebahagian ulama’ memahami al-musawah ini sebagai konsekuensi logis dari prinsip el syura dan el ‘adalah.Diantara dalil el Quran yang sering digunakan dalam hal ini adalah dalam surah el Hujurat ayat ketiga belas, sementara dalil Hadith cukup banyak antara lain terpapar dalam khutbah wada’ dan sabda Nabi kepada keluarga Bani Hasyim.

Keempat; el Amanah

adalah sikap penuh kepercayaan yang diberikan seseorang kepada orang lain.Oleh sebab itu kepercayaan atau amanah tersebut harus dijaga dengan baik.Dalam konteks kenegaraan, pemimpin atau pemerintah yang diberikan kepercayaan oleh rakyat harus mampu melaksanakan kepercayaan tersebut dengan penuh rasa tanggungjawab dan dedikasi.Persoalan amanah ini berkait rapat dengan sikap adil sepertimana ditegaskan oleh Allah Taala dalam surah an Nisa’:

Allah Taala berfirman;“ Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”an Nisa’ (4:58)

Kerana jabatan pemerintahan adalah amanah, maka jabatan tersebut tidak boleh diminta, dan orang yang menerima jabatan seharusnya merasa bertuah dan mengambil sikap prihatin bukan sahaja kerana prestasi diri sendiri, malah bersyukur atas jabatan tersebut.Inilah etika Islam.

Kelima, el Masuliyyah:

adalah tanggungjawab sebagaimana kita ketahui bahawa, kekuasaan dan jabatan itu adalah amanah yangh harus diwaspada dan diberi perhatian, bukan sahaja nikmat yang harus disyukuri, malah menerima dengan rasa penuh tangunjawab.Maka rasa tanggungjawab bagi seseorang pemimpin atau penguasa harus dipenuhi. Dan kekuasaan sebagai amanah ini mememiliki dua pengertian, iaitu amanah yang harus dipertanggungjawabkan dihadapan rakyat dan juga amanah yang harus dipertenggungjawabkan dihadapan Tuhan.

Seperti yang dikatakan oleh Ibn Taimiyyah, bahawa penguasa merupakan wakil Tuhan dalam mengurus tadbir (khalifah) umat manusia dan sekaligus wakil umat manusia dalam mengatur dirinya.Dengan dihayatinya prinsip pertanggungjawaban (al-masuliyyah) ini diharapkan masing-masing berusaha untuk memberikan sesuatu yang terbaik bagi masyarakat disekitarnya.Dengan demikian, pemimpin atau penguasa tidak ditempatkan pada posisi sebagai sayyid el ummah (penguasa umat), melainkan sebagai khadim el ummah (pelayan umat).Oleh yang demikian,kemaslahatan umat wajib senantiasa menjadi pertimbangan dalam setiap pengambilan keputusan oleh para penguasa, bukan sebaliknya rakyat atau umat ditinggalkan dibelakang.

Keenam, el Hurriyyah (kebebasan):

ertinya bahawa setiap orang, setiap warga masyarakat diberi hak dan kebebasan untuk mengeksperesikan pendapat serta pandangan.Sepanjang hal itu dilakukan dengan cara yang bijak dan memperhatikan el akhlaqul karimah dan dalam rangka el amr bil ma’ruf wan nahi ‘anil munkar, maka tidak ada alasan bagi penguasa atau pemimpin untuk mencegahnya.Bahkan yang harus diwaspada dan dijaga adalah kemungkinan tidak adanya lagi pihak yang berani melakukan kritikan dan mengawal sosial bagi menegakkan keadilan.Jika sudah tidak ada lagi kawalan dalam suatu masyarakat, maka kezaliman akan semakin bermaharajalela.

Jika suatu negara itu konsisten dengan penegakan prinsip-prinsip atau elemen-elemen demokrasi seperti dinyatakan di atas, maka pemerintahan akan mendapat legitimatif daripada rakyat.Dan dengan demikian, maka roda pemerintahan akan berpusing dan berjalan dengan stabil.

Watak ajaran Islam sebagaimana kebanyakan difahami orang adalah inklusif dan demokratik. Oleh sebab itu doktrin ajaran ini memerlukan aktualisasi dalam kehidupan masyarakat. Pertanyaannya kemudian, bagaimana realiti demokrasi di dunia Islam dalam sejarahnya?Dalam realiti sejarah Islam memang ada pemerintahan otoriter yang dipakai dengan pakaian Islam seperti pada perubahan yang dilakukan oleh sebahagian penguasa Bani ‘Abbasiyyah dan Umayyah. Tetapi itu bukan alasan untuk melegitimasikan bahawa Islam agama yang tidak demokratik.Kerana sebelum itu, pernah ada juga eksperimen demokratik dalam sejarah Islam, iaitu pada era Nabi saw dan khulafa el arrasyidin.

Peranan Anak Muda Dalam Arus Perjuangan

Generasi muda adalah aset ummah dan ia merupakan satu institusi utama untuk menggerakkan ummah.Kekuatan tenaga , kecerdasan minda dan ketinggian semangat meletakkan generasi muda di saf hadapan .

Sabda Nabi saw:“ Aku berwasiat kepada kamu supaya menanggapi pemuda dengan sebaik mungkin kerana sesungguhnya mereka memiliki jiwa yang mudah dibentuk (lembut dan unik). Sesunggguhnya Allah telah mengutusiku dengan ugama yang lurus lagi tolerensi lalu aku telah dibantu kukuh oleh para pemuda sedang orang - orang tua menyanggahiku”

Nabi bersabda dalam hadith lain:“ Sesungguhnya Allah mengkagumi pemuda - pemuda yang tiada baginya sebarang kerosakkan moral” (Hadith Riwayat Muslim)

Generasi Muda sayugianya peka terhadap persekitaran dan isu yang timbul justeru di bahu merekalah terletaknya masa depan ummah . Generasi Muda adalah tiang dan harapan ummah . Fakta ini adalah jelas kerana: antara elemen pembentukan ummah ialah menganalisis suasana semasa dan suasana semasa seringkali dipengaruhi oleh isu semasa.Generasi Muda tak selayaknya alpa dibuai mimpi dan impian palsu, sebaliknya insaf menangani realiti yang mencabar dengan daya sensitiviti tinggi terhadap isu yang berlaku.


Paling minima, cabaran utama yang akan ditempohi oleh generasi muda dalam membentuk dan membina kewibawaan ummah serta keunggulannya ialah :


Ø Sukar untuk mencipta Isu
Ø Gagal untuk manafaatkan Isu yang timbul
Ø Isu membalikkan arca negatif ( back fired )
Ø Sifat Isu yang mudah luput
Ø Tidak menafsirkan isu dengan tepat


Lantaran itu, Generasi Muda sewajarnya memiliki keupayaan dalam menghadapi cabaran ini, suatu cabaran yang tak mungkin mampu di atasi tanpa sensitiviti tinggi dan tahap pembacaan Isu yang tajam dan berpengalaman.Tanpa persiapan sedemikian, Generasi Muda akan terperangkap dalam manipulasi musuh yang amat licik . Realiti hari ini mempamerkan suatu hakikat yang amat meresahkan kita apabila ramai pemuda dan pemudi muslim tersungkur di hadapan musuh seterusnya menjadi agen musuh.


Baginda Rasul saw. telah mengisyaratkan supaya berwaspada dari tipu helah itu kerana menyedari “jiwa kepemudaan” Generasi Muda mudah dipengaruhi.


Maksudnya:“Peliharalah lima perkara sebelum datang lima perkara yang lain; Hidupmu sebelum datang matimu , sihatmu sebelum datang sakitmu , kelapanganmu sebelum datang kesibukanmu , mudamu sebelum datang tuamu dan kayamu sebelum datang faqirmu


Sabda Rasulullah saw :


Maksudnya:“Tidak berganjak kaki seorang hamba pada hari qiamat sehingggalah ia disoal berkenaan dengan empat perkara :Ke manakah dihabiskan umurnya , bagaimana ia manafaatkan usia mudanya , dari mana diperolehi hartanya dan ke mana pula ia belanjakannya dan apa yang telah direalisasikan ilmu miliknya. ( Riwayat at Tardmizi )


Antara isu yang menguji keperihatinan Generasi Muda hari ini, sering kali timbul dalam wajah serangan pemikiran, keruntuhan moral, dan tentangan pemerintahan sekular.Maka perubahan cara berfikir perlu dimanfaatkan oleh mereka yang digelar mahasiswa kelas pertama tanpa perlu terpedaya dengan dakyah pemimpin taghut yang gilakan kuasa sehingga membelakangi sistem demokrasi dan kehendak rakyat, agar mereka sedar bahawa perjuangan dalam mengenal proses kemantangan dalam berfikir harus dimulakan saat ini jua, dan segala kemandulan dalam memupuk daya saing berfikir adalah kejatuhan yang amat ketara, mungkin sahaja mahasiswa seperti ini tidak diperlukan dalam melakukan perubahan dalam minda masyarakat dan akan hanya mementingkan keselesaan hati perut sendiri.


Yakin Pada Janji Allah Taala

Kita masih memperingati peristiwa hijrah Baginda Nabi saw dan para sahabat, di mana peristiwa tersebut sangat bermakna kepada umat Islam sehingga hijrah menjadi permulaan tahun baru umat Islam.Berbeza dengan umat-umat terdahulu mereka memulakan tahun mereka dengan tarikh lahir nabi dan rasul, atau pemimpin mereka.Ini menunjukkan kita, betapa besarnya kesan hijrah kepada kita.

Hijrah adalah bukti keimanan dan keyakinan umat Islam kepada Janji-janji Allah Taala dan rasul-Nya sehingga mereka bertahan menghadapi apajua rintangan dan halangan melanda tanpa perlu wujud perasaan putus asa dan kecewa.Mereka tidak akan sirna dari ditekan, ditindas, dibelasah, diperkotakkatikan oleh golongan berkepentingan, dan dizalimi diluar batasan prikemanusian.Namun mereka hidup dan mati tetap bersama dengan perjuangan Islam, di masa senang dan susah kerana keyakinan dan kepercayaan kepada kebenaran janji-janji Allah Taala baik semasa di dunia mahupun diakhirat.

Perkara yang tidak dipercayai dan disenangi oleh golongan kafir dan munafik apabila khabbab ibn el art bersama rakan-rakannya dikalangan golongan mustadh’afin (sahabat-sahabat lemah) yang ditekan dan ditindas, yang mana tidak ada orang kuat dan berpengaruh memberi pertolongan dan perlindungan kepada mereka.Apabila mereka menemui Baginda Nabi saw memohon kepada Allah pertolongan supaya diberi kemenangan kepada Islam dan membinasakan musuh-musuh Islam.Begitulah juga perkara yang perlu ada, di dalam kotak fikiran kita hari ini kerana kita percaya bahawa yang Maha Kuasa boleh melakukan dalam sekelip mata.

Allah Taala berfirman;“Sesungguhnya perintah-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya: Jadilah! maka terjadilah ia” Yasin (36:82)

Maka mengapa kemenangan Islam tidak diberi dalam sekelip mata, bahkan diberi peluang kepada pihak musuh, termasuk juga golongan mereka berstatus muslim namun tidak jauh perangainya seperti “gunting dalam lipatan” atau “musuh dalam selimut”, untuk terus melakukan kezaliman dan kekejaman terhadap Islam.Itulah peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah Taala kepada kemenangan Islam.Allah Taala akan tetap menunaikan janji-Nya di dunia dan diakhirat.

Allah Taala menurunkan ayat-ayat el Quran, menyatakan perjuangan Nabi Nuh as yang berjuang menyampaikan seruan dakwah selama 950 tahun.Allah Taala menceritakan perjuangan Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan para anbia’ yang lain termasuk Baginda Nabi Muhammad saw selama bertahun-tahun, dan tidak pula kemenangan itu berlaku selepas sehari dua ujian.Ada para pengikut mereka ditekan dan ditindas dengan teramat kejam oleh musuh-musuh Islam sehingga ada diantara mereka yang mati syahid, menjadi mangsa kekejaman.Beberapa tahun menghadapi ujian barulah Allah Taala menurunkan kemenangan yang dijanjikan.Itulah yang dilakukan dan terjadi kepada para utusan yang terdahulu, dan itu juga yang akan dilakukan kepada umat Nabi Muhammad saw.

Allah Taala berfirman;“Apakah manusia menyangka bahawa mereka dibiarkan berkata: Kami sudah beriman, sedangkan mereka tidak diuji.Demi sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang terdahulu daripada mereka, maka benarlah di sisi Allah orang yang benar-benar beriman dan orang yang berdusta” el Ankabut (29:2-3)


seMOGA kemengan ISLAM di seluruh dUNia dan khuSUSnya di TANah air diperLIHATkan pada SUATU MAsa nanti AMEen

2 komentar:

ibn radziah on 7 Februari 2009 10:32 PG berkata...

http://www.youtube.com/watch?v=QJf9ZBpBe1U

nasuha berkata...

assalamualaikum wbt.sekadar menambah dan memberi pandangan.

janji Allah adalah pasti bahawa Islam akan kembali menguasai.tapi tidak semudah itu utk Islam kembali naik sebagaimana Islam mengambil masa yg lama utk jatuh satu ketika dulu.

maka jatuh bangun dalam politik(baca sebagai kuasa pemerintahan)di saat ini adalah lumrah kerana mereka yg mengaku sbg muslim masih belum menerima Islam sepenuhnya dan non-muslim sendiri masih belum tunduk kepada Islam.pendek kata,setiap individu belum tunduk kepada Allah SWT.jadi,bagaimana nasrullah dan kemenangan akan diperoleh dgn begitu mudah?

politik adalah wadah,bukan matlamat utama. apa yg penting, mengubah dan mendidik individu dan masyarakat.memang mengambil masa yg sangat panjang, lambat, dan belum tentu kita sempat utk melihat dan mengecapi saat 'kemenangan Islam yg total',tapi keyakinan bhw "janji ALLAH adalah pasti" perlu ditanam dalam diri.smg kita menjadi one of the contributors utk kemenangan Islam.

wallahua'lam.

Catat Ulasan

 

LAMAN WACANA MINDA

PENGUNJUNG SEMASA

Egypt Top Blogs

BANTUAN DANA SYAQAH

LALU LINTAS SEMASA

BUKU TERBARU

Dapatkan segera di BKAN masing-masing, dan DPM di seluruh Mesir...

Minda Dewasa Copyright © 2009 Gadget Blog is Designed by Ipietoon Sponsored by Online Business Journal